درباره دکتر صفورا امامی

من صفورا امامی، متولد سال ١٣٥٩ ،متخصص درمان ریشه دندان و دارای رتبه دوم بورد تخصصی اندودانتيكس در بین کلیه دانشكده هاي دندانپزشكی كشور در سال 1396 و در همان سال با عضویت در هـيأت علمی دانشگاه آزاد تهران مشغول به فعاليت شده و همزمان مطب تخصصی خود را افتتاح كردم .


بیشتر

ما به شما ضمانت می دهیم :