هزینه درمان ریشه دندان

هزینه درمان ریشه دندان

 

  • ما هزینه‌های خود را براساس تعرفه‌های بخش خصوصی برای متخصصان درمان ریشه و متناسب با مواد و تجهیزات مصرفی تعیین می‌کنیم و در جلسه ویزیت قبل از قرار ملاقات برای درمان شما، شرح هزینه های درمان پیشنهادی را به شما ارائه می‌دهیم . 

 

  • هزینه درمان به نوع دندان، پیچیدگی درمان، تعداد جلسات و ... بستگی دارد. به عنوان مثال درمان ریشه دندان‌های خلفی مشکل‌تر و هزینه آن  بیشتر است. به طور کلی، درمان ریشه و ترمیم دندان طبیعی هزینه کمتری نسبت به کشیدن دندان و جایگزینی آن با ایمپلنت یا بریج دارد.

 

  • ما به عنوان یک بخش خصوصی، در زمان خدمت به پرداخت نیاز داریم. بیشتر بیمه‌های تکمیلی تا حدودی پوشش دندانپزشکی و درمان ریشه را فراهم می‌کنند. در صورتی که شما تحت پوشش بیمه تکمیلی باشید ما مدارک درمانتان را برای ارائه به شرکت بیمه به شما تحویل می‌دهیم و پس از آن مستقیماً از شرکت بیمه خود بازپرداخت خواهید شد. لطفاً بخاطر بسپارید که شما بدون در نظر گرفتن پوشش بیمه‌ای خود، مسئولیت کلیه هزینه‌ها را برعهده دارید.

 

تماس با ما