هزینه درمان ریشه دندان
هزینه درمان ریشه دندان

 

  • ما هزینه‌های خود را براساس تعرفه‌های بخش خصوصی برای متخصصان درمان ...
درمان ریشه دندان
درمان ریشه دندان

درمان ریشه دندان با دکتر متخصص صفورا امامی

اهمیت نگهداری از دندان‌ طبیعی
اهمیت نگهداری از دندان‌ طبیعی

روش های و نگهداری از دندان‌های طبیعی: دندان‌های شما عضوی از بدنتان هستند که در ساختن هویت اجتماعی ...

درمان مجدد ریشه دندان
درمان مجدد ریشه دندان

درمان مجدد ریشه دندان با دکتر متخصص صفورا امامی

افسانه هایی درباره درمان کانال ریشه دندان
افسانه هایی درباره درمان کانال ریشه دندان

 افسانه‌های موجود درباره درمان کانال‌ های ریشه تا چه حد حقیقت دارند؟

جراحی انتهای ریشه دندان
جراحی انتهای ریشه دندان

جراحی ریشه دندان با دکتر متخصص صفورا امامی

آسیب های تروماتیک شکستگی دندان
آسیب های تروماتیک شکستگی دندان

آسیب های تروماتیک دندان اغلب در تصادفات یا آسیب های مربوط به ورزش رخ میدهد. پریدگی های تاج ...

خدمات اورژانس دندان
خدمات اورژانس دندان

 خدمات اورژانس درد دندان با دکتر متخصص

< 1 2 >